Jäsenyys

TAKAISIN

Suomen Pikavalmistusyhdistyksellä on kaksi jäsenyyslajia. Henkilöjäseneksi voi pyrkiä kuka tahansa Sääntöjen vaatimukset täyttävä henkilö. Yhteisöjäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenmaksut 2014 ovat:

Henkilöjäsenet 25 euroa
Yhteisöjäsenet 250 euroa.

Jäsenmaksun määrää vuosittain yhdistyksen Hallitus.

Jäseneksi liittyminen:
Jäseneksi liitytään toimittamalla ao. jäsenyystiedot yhdistyksen puheenjohtajalle - jukka.tuomi @ aalto.fi.

Liittyessä hakija vakuuttaa tutustuneensa Suomen Pikavalmistusyhdistys ry:n sääntoihin ja liittyessään jäsenmaksun maksamalla yhdistykseen, sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsenmaksulomake lähetetään hakijalle kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäsenanomuksen.

Henkilöjäseneksi pyrkivän on toimitettava seuraavat tiedot, pääsääntöisesti sähköpostitse, yhdistyksen puheenjohtajalle:

Nimi
Osoite
Puhelin
Matkapuhelin
Fax
Sähköpostiosoite

Mikäli jäsenmaksun maksaa joku muu kuin em. henkilö, toimittakaa myös seuraavat maksajaa koskevat tiedot:

Nimi/Yritys
Osoite
Puhelin
Fax

Yhteisöjäseneksi pyrkivä toimittaa seuraavat tiedot, pääsääntöisesti sähköpostitse, yhdistyksen puheenjohtajalle:

Yhteisö/Yritys
Osoite
Yhteyshenkilö
Puhelin
Fax
Sähköpostiosoite
Kotisivu

Jäseneksi hyväksyminen vahvistetaan lähettämällä jäsenmaksulomake, joka on maksettava eräpäivään mennessä. Lisätietoja liittymisestä ja yhdistyksen toiminnasta saa puheenjohtajalta (jukka.tuomi @ aalto.fi) tai pääsihteeriltä (kirsi.kukko @ aalto.fi).