Jäsenyys

TAKAISIN

Suomen Pikavalmistusyhdistyksellä on kaksi jäsenyyslajia. Henkilöjäseneksi voi pyrkiä kuka tahansa Sääntöjen vaatimukset täyttävä henkilö. Yhteisöjäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenmaksut 2014 ovat:

Henkilöjäsenet 25 euroa
Yhteisöjäsenet 250 euroa.

Jäsenmaksun määrää vuosittain yhdistyksen Hallitus.

Jäseneksi liittyminen:
Jäseneksi liitytään toimittamalla ao. jäsenyystiedot joko yhdistyksen puheenjohtajalle - martti.huolila (at) gmail.com tai pääsihteerille kirsi.kukko (at) aalto.fi.

Liittyessä hakija vakuuttaa tutustuneensa Suomen Pikavalmistusyhdistys ry:n sääntoihin ja liittyessään jäsenmaksun maksamalla yhdistykseen, sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsenmaksulomake lähetetään hakijalle kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäsenanomuksen.

Henkilöjäseneksi pyrkivän on toimitettava seuraavat tiedot, pääsääntöisesti sähköpostitse, yhdistyksen puheenjohtajalle:

Nimi
Osoite
Puhelin
Matkapuhelin
Fax
Sähköpostiosoite

Mikäli jäsenmaksun maksaa joku muu kuin em. henkilö, toimittakaa myös seuraavat maksajaa koskevat tiedot:

Nimi/Yritys
Osoite
Puhelin
Fax

Yhteisöjäseneksi pyrkivä toimittaa seuraavat tiedot, pääsääntöisesti sähköpostitse, yhdistyksen puheenjohtajalle:

Yhteisö/Yritys
Osoite
Yhteyshenkilö
Puhelin
Fax
Sähköpostiosoite
Kotisivu

Jäseneksi hyväksyminen vahvistetaan lähettämällä jäsenmaksulomake, joka on maksettava eräpäivään mennessä. Lisätietoja liittymisestä ja yhdistyksen toiminnasta saa puheenjohtajalta (mika.salmi (at) aalto.fi) tai pääsihteeriltä (kirsi.kukko (at) aalto.fi).