Opinnäytetyöt

TAKAISIN

Tälle listalle voi ilmoittaa matariaalia lisäävään valmistukseen liittyvän opinnäytetyön lähettämällä alla olevat tiedot sähköpostitse osoitteeseen roy.bjorkstrand (at) aalto.fi

- Oppilaitoksen nimi
- Tekijän nimi ja oppiarvo
- Julkaisuvuosi
- Otsikko
- Linkki opinnäytetyön sähköiseen versioon

Aalto yliopisto

TkT Laura Elomaa (2015)
Synthesis of biodegradable photocrosslinkable polymers for stereolithography-based 3D fabrication of tissue engineering scaffolds and hydrogels
Biohajoavien valosilloitettavien polymeerien synteesi kudosteknologian tukirakenteiden ja hydrogeelien 3D-valmistukseen stereolitografialla

TkT Mika Salmi (2013)
Medical applications of additive manufacturing in surgery and dental care
Materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteelliset sovellutukset kirurgiassa ja hammashoidossa

DI Sergei Chekurov (2014)
Additive manufacturing needs and practices in the Finnish industry
Materiaalia lisäävän valmistuksen tarpeet ja käytännöt Suomen teollisuudessa

DI Jani Renvall (2014)
Lisäävien menetelmien soveltuvuus prosessiteollisuuteen, soveltamiskohteena mekaaninen tiiviste
Performance of Additive Manufacturing in the Process Industry, Mechanical Seals as a Target of Application

KTK Heljo Sauramo (2014)
The Proliferation of new-market disruptive innovation: case personal 3D printers

DI Irina Pitkänen (2014)
Nanofibrillated Cellulose Hydrogel for 3D Tissue Engineering
Nanokuituisen selluloosan käyttö 3D-kudosteknologiassa

DI Pekka Lehtinen (2013)
Projection microstereolithography equipment
Projektiomikrostereolitografialaitteisto

DI Eero Huotilainen (2013)
Nilkkanivelen tietokonetomografia-liikemallinnus potilaskohtaisen ulkoisen tuen suunnittelua varten
Computed tomography based talocrural joint motion capture for patient-specific external fixator design

Ba Mikael Pernu (2014)
Lasersintratut ja elektronisuihkusulatetut Ti-6Al-4V-bioimplantit
Laser sintered and electron beam melted Ti-6Al-4V bioimplants

Ba Sergei Chekurov (2011)
Powder Layer Based Additive Manufacturing

DI Juho Vehviläinen (2011)
Process and web application development of medical applications of additive manufacturing
Pikavalmistuksen lääketieteellisten sovellusten prosessien ja verkkosovelluksen kehittäminen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

DI Markku Lindqvist (2016)
Lisäävän valmistuksen tarpeen kartoitus Kaakkois-Suomessa
Benchmark Study of Industrial Needs for Additive Manufacturing in South-Eastern Finland

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

KTM Jani Sydänmaanlakka (2013)
Rapid prototyping as a potentially disruptive technology for an R&D focused company - Case Outotec

Turun yliopisto

FM, DI Kati Lehtinen (2015)
Fabrication additive ou Impression 3D. Aperçus sur une variation terminographique.
Materiaalia lisäävä valmistus vai 3D tulostus. Muuttuva termistö
.